20 квітня
09:00
Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих вчених
"Вивчення і збереження біорізноманіття біоценозів України"

РЕЄСТРАЦІЯ