14 квітня
Міжнародна науково-практична конференція студентів
15 квітня
20 квітня
Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих вчених
23 квітня
Всеукраїнська науково-практична конференція
20 травня
Міжнародна науково-практична конференція