14 квітня
09:00
Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти
«МОЛОДЬ – АГРАРНІЙ НАУЦІ І ВИРОБНИЦТВУ»